Košík English English
Bolest je složitý pocit, který významně ovlivňuje naši kvalitu života, a hledání účinných způsobů jejího řízení je neustálým cílem v lékařské oblasti. Jednou oblastí, která vzbuzuje rostoucí zájem, je využití kanabinoidů, látek nalezených v rostlinách konopí i v těle, které ukázaly slibné účinky v modulaci bolesti. V tomto článku si přiblížíme, jak kanabinoidy interagují s nervovým systémem, abychom bojovali proti bolesti, a proč mají potenciál jako budoucí terapie pro léčbu bolesti.
Periferní nervový systém:
Kanabinoidy interagují s specializovanými receptory známými jako CB1, které se nacházejí v periferních nociceptivních terminálech. Tyto receptory, když jsou aktivovány, působí jako brány tím, že snižují vzrušivost neuronů vnímajících bolest. Tato akce pomáhá potlačit signály bolesti ještě předtím, než dosáhnou míchy a efektivně tím snižuje vnímání bolesti.
Mícha:
Při postupu signálů bolesti do míchy kanabinoidy pokračují ve své boji proti bolesti prostřednictvím receptorů CB1, které se nacházejí v míšním zárodečném gangliu a zadním rohu míchy. Aktivací těchto receptorů kanabinoidy potlačují uvolňování bolestivých neurotransmiterů, jako je norepinefrin nebo glutamát. Tato inhibiční akce blokuje signály bolesti a snižuje pocity nepohodlí, poskytující úlevu lidem trpícím bolestí.
Supraspinální účinky:
Jak signály bolesti stoupají do vyšších oblastí mozku, kanabinoidy opět zasahují, aby zpomalily jejich přenos. Receptory CB1, které se nacházejí převážně v thalamu středního mozku, zde hrají klíčovou roli. Aktivace těchto receptorů pomáhá zabránit tomu, aby se signály bolesti dostaly do oblastí mozku, kde jsou vnímány jako bolest. Kromě toho kanabinoidy mohou spouštět uvolňování inhibičních látek, jako je GABA, čímž posilují jejich účinky na modulaci bolesti.
Emoční komponenta:
Bolest není pouze fyzický pocit; zahrnuje také naše emoce a kognitivní procesy. V této souvislosti kanabinoidy interagují s receptory CB1 v limbickém systému a kortikálních oblastech mozku, které jsou zodpovědné za paměť a emoce. Aktivací těchto receptorů kanabinoidy pomáhají upravit emoční prožitek bolesti, čímž ji činí snesitelnější a méně obtěžující.
Periferní receptory CB2:
Mimo své interakce s nervovým systémem se kanabinoidy také spojují s receptory CB2, které se nacházejí na imunitních buňkách a keratinocytech. Aktivace těchto receptorů vede ke snížení uvolňování molekul, které podporují bolest, což přispívá ke snížení citlivosti na bolest a má protizánětlivé účinky.
Boj s chronickou bolestí:
Chronická bolest je obtížnou podmínkou pro řízení, ale kanabinoidy nabízejí naději. Modulací imunitních odpovědí prostřednictvím aktivace receptorů CB2 na úrovni míchy pomáhají kanabinoidy zabránit dlouhodobé senzitizaci neuronů. Tento mechanismus poskytuje dlouhodobou úlevu jedincům trpícím chronickou bolestí.
Interakce mezi kanabinoidy a jejich receptory v nervovém systému představuje mnohostranný přístup k boji proti bolesti. Od jejich role v potlačení signálů bolesti v periferním nervovém systému až po modulaci emočních reakcí a boj s chronickou bolestí ukazují kanabinoidy svůj potenciál jako možnost pro léčbu bolesti.
Jak výzkum v této oblasti pokračuje v rozšiřování, budou pravděpodobně stále zřejmější potenciální výhody kanabinoidů při zmírňování bolesti. Nicméně je důležité jejich použití přistupovat s opatrností, s ohledem na individuální rozdíly a možné vedlejší účinky. Přesto slibné výsledky dosud naznačují, že kanabinoidy by mohly nabídnout nová a inovativní řešení pro řešení bolesti.Zdroj:Überall MA. A Review of Scientific Evidence for THC:CBD Oromucosal Spray (Nabiximols) in the Management of Chronic Pain. J Pain Res. 2020;13:399-410. Published 2020 Feb 14. doi:10.2147/JPR.S240011
26. July, 2023

Jak kanabinoidy bojují proti bolesti - Výčet způsobů, jak může konopí pomoci.

Bolest je složitý pocit, který významně ovlivňuje naši kvalitu života, a hledání účinných způsobů jejího řízení je neustálým cílem v lékařské oblasti. Jednou oblastí, která vzbuzuje rostoucí zájem, je využití kanabinoidů, látek nalezených v rostlinách konopí i v těle, které ukázaly slibné účinky v modulaci bolesti. V tomto článku si přiblížíme, jak kanabinoidy interagují s nervovým systémem, abychom bojovali proti bolesti, a proč mají potenciál jako budoucí terapie pro léčbu bolesti.

Periferní nervový systém:

Kanabinoidy interagují s specializovanými receptory známými jako CB1, které se nacházejí v periferních nociceptivních terminálech. Tyto receptory, když jsou aktivovány, působí jako brány tím, že snižují vzrušivost neuronů vnímajících bolest. Tato akce pomáhá potlačit signály bolesti ještě předtím, než dosáhnou míchy a efektivně tím snižuje vnímání bolesti.

Mícha:

Při postupu signálů bolesti do míchy kanabinoidy pokračují ve své boji proti bolesti prostřednictvím receptorů CB1, které se nacházejí v míšním zárodečném gangliu a zadním rohu míchy. Aktivací těchto receptorů kanabinoidy potlačují uvolňování bolestivých neurotransmiterů, jako je norepinefrin nebo glutamát. Tato inhibiční akce blokuje signály bolesti a snižuje pocity nepohodlí, poskytující úlevu lidem trpícím bolestí.

Supraspinální účinky:

Jak signály bolesti stoupají do vyšších oblastí mozku, kanabinoidy opět zasahují, aby zpomalily jejich přenos. Receptory CB1, které se nacházejí převážně v thalamu středního mozku, zde hrají klíčovou roli. Aktivace těchto receptorů pomáhá zabránit tomu, aby se signály bolesti dostaly do oblastí mozku, kde jsou vnímány jako bolest. Kromě toho kanabinoidy mohou spouštět uvolňování inhibičních látek, jako je GABA, čímž posilují jejich účinky na modulaci bolesti.

Emoční komponenta:

Bolest není pouze fyzický pocit; zahrnuje také naše emoce a kognitivní procesy. V této souvislosti kanabinoidy interagují s receptory CB1 v limbickém systému a kortikálních oblastech mozku, které jsou zodpovědné za paměť a emoce. Aktivací těchto receptorů kanabinoidy pomáhají upravit emoční prožitek bolesti, čímž ji činí snesitelnější a méně obtěžující.

Periferní receptory CB2:

Mimo své interakce s nervovým systémem se kanabinoidy také spojují s receptory CB2, které se nacházejí na imunitních buňkách a keratinocytech. Aktivace těchto receptorů vede ke snížení uvolňování molekul, které podporují bolest, což přispívá ke snížení citlivosti na bolest a má protizánětlivé účinky.

Boj s chronickou bolestí:

Chronická bolest je obtížnou podmínkou pro řízení, ale kanabinoidy nabízejí naději. Modulací imunitních odpovědí prostřednictvím aktivace receptorů CB2 na úrovni míchy pomáhají kanabinoidy zabránit dlouhodobé senzitizaci neuronů. Tento mechanismus poskytuje dlouhodobou úlevu jedincům trpícím chronickou bolestí.

Interakce mezi kanabinoidy a jejich receptory v nervovém systému představuje mnohostranný přístup k boji proti bolesti. Od jejich role v potlačení signálů bolesti v periferním nervovém systému až po modulaci emočních reakcí a boj s chronickou bolestí ukazují kanabinoidy svůj potenciál jako možnost pro léčbu bolesti.

Jak výzkum v této oblasti pokračuje v rozšiřování, budou pravděpodobně stále zřejmější potenciální výhody kanabinoidů při zmírňování bolesti. Nicméně je důležité jejich použití přistupovat s opatrností, s ohledem na individuální rozdíly a možné vedlejší účinky. Přesto slibné výsledky dosud naznačují, že kanabinoidy by mohly nabídnout nová a inovativní řešení pro řešení bolesti.

Zdroj:
Überall MA. A Review of Scientific Evidence for THC:CBD Oromucosal Spray (Nabiximols) in the Management of Chronic Pain. J Pain Res. 2020;13:399-410. Published 2020 Feb 14. doi:10.2147/JPR.S240011